Slovo odborníka o výrobcích OKG

Slovo odborníka

RNDr. Lubomír Meravý, CSc

Odlišný charakter

Doplňky stravy uváděné na trh společností OKG, s.r.o. již po řadu let se vyznačují jedinečným charakterem, který je zcela odlišuje od ostatních obdobných výrobků. Tyto výrobky jsou primárně určeny na podporu udržování fyziologické rovnováhy a harmonie v organismu, anebo pokud tato harmonie byla narušena, tak na podporu jejího znovunabytí. Udržování těla v harmonické rovnováze je zásadní pro jeho optimální zdravotní stav, protože právě porušená vnitřní harmonie představuje potenciální riziko pro vznik různých zdravotních potíží a nemocí, i předčasného nástupu projevů stárnutí. V tomto kontextu nabízí dnes OKG účinné výrobky pro čtyři základní články harmonizace organismu, jimiž jsou důkladná detoxikace těla, dokonalé trávení a využití přijatých živin, optimální transport živin oběhovým systémem do všech tělních tkání a konečně aktivace buněčného metabolismu.

Originalita

OKG nabízí ve svém produktovém portfoliu originální doplňky stravy, které tvoří určitý navzájem se doplňující a podporující komplex. Zdravotní účinky tohoto komplexu jsou tím příznivější, čím více jednotlivých výrobků spotřebitel užívá buď souběžně, anebo alespoň posloupně. 
Většina výrobků OKG je zcela originální a nemá přímou obdobu na českém trhu. 

Spektrum účinných látek je velmi široké a zahrnuje aktivní látky od vitaminů a minerálů přes další přírodní produkty až k rostlinnému materiálu a bylinným extraktům.

Dvě úrovně synergie

Základním jednotícím rysem výrobků je důsledně uplatňovaný princip synergie, tedy znásobení účinků souběžně působících účinných látek. Tento princip je uplatňovaný na dvou úrovních, a sice na úrovni jednotlivých výrobků i na úrovni celého produktového portfolia. V prvním případě se již při sestavování receptur výrobků důsledně dbá nejen na to, aby se jednotlivé složky spolu negativně neovlivňovaly, ale i na to, aby jejich současné působení zajistilo kvalitativně vyšší biologický účinek, než je obvyklé.

Ve druhém případě pak zvolení vhodné kombinace výrobků, které se ve svých účincích navzájem podporují, umožní dosáhnout maximálního konečného zdravotního efektu. Výrobky OKG se navzájem dobře snášení, a je nejen možné, ale dokonce žádoucí, užívat jich více najednou, aby se dosáhlo co možná nejvyšší míry harmonizace tělních funkcí.

Komplexnost 

Dalším významným rysem výrobků OKG je komplexnost jejich působení. Téměř každý výrobek má totiž širší záběr působení než je jeho hlavní určení a ovlivňuje tak svými účinky i jiné tělní funkce. Díky tomu se účinnost výrobků částečně překrývá, což je pro dosažení harmonie v organismu výhodné jak při užití jednoho výrobku, tak i při užívání rozmanitých kombinací, výrobků. Konečně , nezanedbatelným rysem výrobků OKG je jejich šetrnost k organismu.

Vysoká kvalita surovin

Společnost ve svých výrobcích používá pečlivě zvolené suroviny, převážně z přírodních zdrojů, které nepředstavují žádné zdravotní riziko ani při dlouhodobějším užívání. Nejčastěji obsaženými složkami jsou z těchto důvodů rostliny a jejich extrakty sestaveny do směsí optimálně působícími na různé tělesné orgány a funkce. Při použití vitaminů a minerálů jsou voleny takové formy, které mají co nejlepší poměr technologických vlastností a vysoké biologické využitelnosti. Přídatné látky jsou používány pouze v nezbytných případech a v nejnižší možné míře.

Portfolio výrobků, které OKG nabízí, dnes již svými účinky pokrývá všechny základní tělní systémy. Je proto možné vybrat si z nabídky výrobek či skupinu výrobků, které jsou pro daný účel nejvhodnější. Obecně je rovněž možné doporučit spíše delší dobu užívání výrobků, jako i opakování kůry ve vhodném časovém odstupu. Konečný efekt je pak pronikavější a déle přetrvávající, jak svědčí četné zkušenosti od spokojených zákazníků.

Článek napsal: RNDr. Lubomír Meravý, CSc.