Vše o detoxikaci

25.01.2017

Problematika pročišťování a detoxikace organismu se zejména v posledních desetiletích stala velmi populární a stále více lidí hledá spolehlivé informace o tom, jak si "vyčistit" tělo, zbavit jej různých nežádoucích látek a přispět tak ke zlepšení svého zdravotního stavu.

Hned úvodem je nutno říci, že tento trend má své plné opodstatnění pokud si uvědomíme, že expozice člověka k rozmanitým škodlivým látkám je za celou lidskou éru nejvyšší právě v posledním století. K tomu přistupují i vnitřní příčiny, kdy z různých důvodů souvisejících se současným způsobem života současné populace náš metabolismus nefunguje optimálně, což v těle často vede k hromadění různých zplodin látkové přeměny a k negativnímu ovlivnění různých fyziologických procesů.

Podívejme se stručně na příčiny hromadění odpadních, škodlivých a toxických látek v těle. Ty mohou být jak vnitřní, související s metabolismem, tak i vnější, kdy se nežádoucí látky dostávají do těla z vnějšího prostředí. Metabolismus současného člověka je vystaven různým stresům a poruchám, jež mají za následek akumulaci určitých látek v množství, které převyšuje normální hladinu a může vést až ke zdravotním poruchám. Časté jsou například kloubní problémy související s hromaděním běžného metabolitu kyseliny močové v kloubech ve formě solí a vedoucí k rostoucímu výskytu nepříjemného onemocnění dnou. Různé poruchy ledvin či střev mají za následek narušené vylučování odpadních látek z těla, což způsobuje jejich nahromadění v rizikových množstvích. Rovněž nadměrný výskyt a aktivita mikrobů v těle přispívá ke zvýšené hladině škodlivých metabolitů v těle. V nedávné době bylo zjištěno, že určité odpadní látky vznikají a hromadí se v tkáních i při opakovaném či trvalejším psychickém stresu.

Stále naléhavější je i problém cizorodých látek, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí buď potravou, vdechováním nebo přímým kontaktem, což nezůstává bez dopadu na zdravotní stav. Cizorodé látky v potravinách dnes představují globální problém a pro zdraví konzumenta je přitom zcela podružné, zda se do rostlinných či živočišních surovin dostaly jaksi "nechtěně" ze znečištěné půdy, vody či ovzduší, anebo byly do potravin vneseny až při zpracování prvotních surovin. Všichni dobře známe plejádu dnes tak nepopulárních "éček", tj. konzervačních látek, barviv, aromat a celé řady dalších při výrobě potravin využívaných přídatných látek. I když tyto látky v používaných koncentracích nevykazují zdravotní závadnost, přece jenom řada z nich je organismu cizí a při dlouhodobém přívodu do těla vyvolává biologickou potřebu jejich účinné eliminace. Problém se škodlivinami ze vzduchu je obzvláště naléhavý v průmyslových oblastech s ovzduším silně znečištěným desítkami či stovkami rozmanitých chemických látek, které obyvatelé musejí "inhalovat". Obdobným zdrojem toxinů je vdechování cigaretového kouře, čehož si na rozdíl od předešlého případu kuřáci dopřávají dobrovolně.

Poněkud odlišná je další cesta nežádoucích látek do těla, a to přímým kontaktem s kůží u nepřeberného sortimentu kosmetických přípravků. Je dobré mít na paměti, že i když suroviny pro výrobu kosmetických přípravků procházejí při schvalování přísným posuzováním příslušnými státními autoritami, řada látek používaných z technologických či komerčních důvodů jistě není pro tělo ideální a zvláště při dlouhodobém používání stejného výrobku se s vysokou pravděpodobností určité složky mohou v těle hromadit a působit negativně. Více okrajovým, i když ne zcela bezvýznamným způsobem, jak se cizorodé látky mohou dostat do těla, je přímý kontakt s chemikáliemi v chemických a průmyslových provozech, kontakt s čistícími a dezinfekčními prostředky apod.

Problémem mohou být i různá, mnohdy obtížně odbouratelná rezidua, která v těle zanechávají současnou civilizací masově využívané léky. Průmysl produkuje stále nové a účinnější chemikálie ať už pro použití v farmaceutickém průmyslu nebo v jiných průmyslových odvětvích a tyto se svojí chemickou strukturou značně odlišují od přírodních struktur, se kterými se organismus umí bez problémů "vypořádat".
Ve všech uvedených případech se tedy do organismu dostávají látky, které mu nejsou vlastní a které se mohou nahromadit v množství rizikovém pro jeho zdraví. Tak např. v jedné z četných studií na toto téma byla v USA v krvi a moči testovaných osob zjištěna přítomnost 212 cizorodých chemických látek, včetně vysloveně nebezpečných chemikálií jako je akrylamid, arsen, perchlorát, polybromované bifenyly, těkavé organické látky aj. Tím větší význam je nutno přikládat podpoře eliminačních a detoxikačních procesů, které v organismu nepřetržitě probíhají. Tělo se při odbourávání a eliminaci cizorodých látek snaží využívat své funkční systémy v čele s vylučovací soustavou, důležité role ovšem hrají i játra a střevní trakt, oběhový a dýchací systém a v neposlední řadě kůže s potnými žlázami. Při eliminačních metabolických reakcích ovšem ve zvýšené míře vznikají reaktivní kyslíkové radikály narušující buněčné struktury, což přináší různé zdravotní problémy a urychlení procesu stárnutí.

Pro podporu a zefektivnění eliminačních procesů nám přírodní medicína nabízí účinné prostředky, z nichž se stále oblíbenější se stávají přípravky a kúry vyvinuté na bázi léčivých rostlin. Zmiňme proto alespoň nejvýznamnější z rostlin, které se k povzbuzení purifikačních procesů v těle v současnosti využívají. Tento stručný přehled přitom plně respektuje legislativu EU, která v členských zemích neumožňuje volně používat jakékoliv léčivé rostliny, nýbrž pouze ty, které jsou bezpečné a jejich užívání nepředstavuje riziko vedlejších účinků. To se týká i potravin (v našem případě rostlin) tzv. nového typu původem z různých exotických zemí, jejichž použití by mohlo znamenat zdravotní riziko v populaci zemí EU. Které rostliny pro pročištění a detoxikaci organismu lze tedy doporučit?

Začněme prorostlíkem srpkovitým (Bupleurum falcatum). Je považován za ideální rostlinu pro detoxifikační kúry, přispívá především k čištění, tonizaci a posílení jater. Má i antimikrobiální účinky, působí proti výskytu různých mikroorganismů v těle. Čistí krev a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Je vhodné využít jeho synergické působení v rostlinných směsích.

Lopuch větší (Arctium lappa) patří k nejúčinnějším rostlinám pro čištění krve, často se proto používá během různých onemocnění a při odtučňování. Stimuluje vylučování moči, pomáhá tělo zbavovat nadbytečné kyseliny močové a vápníkových usazenin (kalcifikací). Stimuluje funkci jater a žlučníku, usnadňuje trávení - obzvláště tuků. Pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru.

Smetanka lékařská (Taraxacum officinalis) má díky vysokému obsahu draslíku vynikající diuretické účinky. Čistí krev, absorbuje toxiny, zklidňuje trávicí trakt, působí proti výskytu škodlivých baktérií v tlustém střevě. Pomáhá pročišťovat játra a ledviny, napomáhá funkci žaludku, pomáhá v něm udržovat fyziologickou kyselost.

Česnek setý (Allium sativum) vyniká širokým spektrem čistících a detoxikačních účinků. Pomáhá čistit krev, posiluje ochranu organismu proti působení cizorodých látek a alergenů. Je velmi účinný ve stimulaci odstraňování odpadních metabolitů střevním traktem. Příznivě ovlivňuje dýchací cesty, stimuluje jaterní funkci. Posiluje výskyt symbiotické střevní mikroflóry, je účinný v eliminaci virů, baktérií, kvasinek (kandidózy) i parazitických červů.

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je specificky působící bylinou na játra, podporuje detoxikační funkce jater, chrání jaterní tkáň, pomáhá při regeneraci jaterních buněk, optimalizuje funkci žlučníku. Má schopnost stimulovat regeneraci poškozených či zničených jaterních buněk.


Amla - indický angrešt (Emblica officinalis) podporuje detoxikační procesy v těle, vyniká vysokým obsahem antioxidantů, které chrání buňky a tkáně před škodlivým působením volných kyslíkových radikálů. Působí příznivě na trávení, pomáhá udržovat pravidelnost střevní funkce.

Výčet tzv. "detoxikačních" rostlin by mohl být samozřejmě podstatně širší, v různých pročišťujících směsích se běžně používají rostliny jako kopřiva, vojtěška, Aloe vera, červená řepa, Chlorella, brusinka, třapatka, ženšen a celá řada dalších. 

Při vývoji nového detoxikačního přípravku společnosti OKG, který je nazván Factor Base Detox, byla však zvolena kombinace výše uvedených šesti rostlin, které v tomto směru patří k nejúčinnějším. Nezanedbatelnou roli hrála i skutečnost, že při společném užití v kombinaci vykazují četné synergické účinkyDetoxikační účinek se násobí např. při současném použití smetanky a lopuchu, smetanky a česneku i ostropestřce, prorostlíku s většinou použitých rostlin atd. Směs rostlinných extraktů tak vykazuje komplexnější účinky než jednotlivé rostliny při odstraňování rozmanitých odpadních látek stimulací vylučovací a střevní funkce, pomáhá omezovat i výskyt škodlivých mikroorganismů, příznivě působí na jaterní tkáň a na jaterní funkce, významné jsou antioxidační ochranné účinky na buňky a tkáně. Výrobek určitě představuje špičku mezi širokou škálou současných detoxikačních přípravků dostupných na trhu.

Zpracoval: RNDr. Lubomír Meravý

Pozn. V textu byly využity mj. informace z publikace Korbelář, Endris, Krejča: Naše rostliny v lékařství, WHO monographs on selected medicinal plants, Vol. 1 - 5, L. Page: Healthy Healing's Detoxification.

Převzato z webu OKG Family.