Jak dál po léčbě rakoviny

21.09.2017

Jak dál po léčbě rakoviny?

Je třeba si uvědomit, že i úspěšně vyléčená rakovina pro onkologického pacienta má určitá úskalí. Některé léčebné postupy mohou zanechat trvalé změny, které mohou ovlivňovat kvalitu života nemocného a současně podmiňovat jeho možnosti návratu do pracovního procesu a společenských aktivit.

Jedním z velkých problémů pro vyléčené pacienty po překonané léčbě, kteří nemají žádné příznaky onkologického onemocnění, je stálá obava a strach o možný návrat onemocnění a chronická únava (fatigue).

Co je běžné po léčbě nádorového onemocnění?

Psychické změny

Pacient se musí vyrovnat nejen s nepříznivou diagnózou - mám rakovinu, ale často i s následky protinádorové léčby. Tělesná poškození jsou často zdrojem pocitů méněcennosti a podmiňují vznik psychického stresu. U nemocných se může objevit přecitlivělost, citová nevyrovnanost (emoční labilita), někdy až depresivní stavy. Časté jsou také poruchy v sexuální sféře, které rovněž nelze podceňovat. Jsou podmíněny částečně léčbou (chemoterapie může snižovat sexuální touhu), částečně jsou umocněny strachem vyplývající z diagnózy nádorového onemocnění, k níž ještě přistupují obavy ze ztráty atraktivity pro partnera (stav po operaci prsu - ablace, střevní vývod - kolostomie, ztráta vlasů - alopecie). Obnovení normálního sexuálního života je většinou možné, i když si někdy vyžádá delší čas. Někdy je vhodná konzultace s psychologem, sexuologem, případně s psychiatrem.

Chronická únava "fatigue" při onemocnění zhoubnými nádory.

Přirozená (fyziologická) únava může být definována jako obranný a ochranný mechanismus, člověka a pomáhá mu udržet fyziologickou rovnováhu.Tento druh únavy po odpočinku mizí.

Zvýšená (patologická) únava provázející nádorová onemocnění může být definována jako subjektivní stav nadměrného, trvalého vyčerpání a snížené schopnosti (kapacity) k fyzické a duševní práci. Zásadním bodem je zjištění, že odpočinek nevede k odstranění této nepřiměřené patologické únavy, a proto se předpokládá, že je způsoben jinými mechanismy, než únava po námaze, kterou odpočinek bezpečně odstraňuje.Fatigue je subjektivní pocit únavy, který lze charakterizovat jako

  • pocit snížení energie k tělesné aktivitě
  • snížená koncentrace
  • snížená motivace

Kdy můžeme hovořit o únavě jako o nemoci?

Únavu (vyčerpanost) u pacientů s nádorovým onemocněním považujeme za nemoc, jestliže trvá nejméně dva týdny. Pacient se cítí velmi unaven, má zvýšenou potřebu odpočinku, která neodpovídá jeho aktivitám a výdeji energie. Kromě toho pociťuje alespoň pět z následujících příznaků:

  • slabost nebo tíhu končetin
  • sníženou schopnost soustředit se nebo udržet pozornost
  • poruchy spánku, ať již ve smyslu nespavosti, nebo naopak nadměrné spavosti (spánek nepřináší osvěžení nebo posílení )
  • je značně emočně reaktivní - smutný , podrážděný, frustrovaný, rozrušený, činí mu potíže vykonávat běžné každodenní činnosti
  • může mít i problémy s krátkodobou pamětí

Únava, snadná unavitelnost a snížená schopnost udržet výkon se objevuje u nemocných s rakovinou bez předchozí námahy. Tento stav je nemocným vnímán velmi nepříjemně jako nedostatek energie, snížení psychické aktivity a nezájmu o své okolí (apatie) nebo naopak jako pocit vnitřního neklidu ("člověk není ve své kůži") a vede k závažnému narušení kvality života. Únava se vyskytuje někdy již v časné fázi onemocnění, bývá velmi často i bezprostředně po ukončení léčby a může také přetrvávat měsíce i roky po ukončení protinádorové léčby.

Mezi nemocnými existují velké individuální rozdíly. Doporučuje se upravit denní aktivity podle intenzity únavy. Je třeba klást si reálné cíle vzhledem k možnostem nemocného. Jsou -li cíle stanoveny nereálně, pak je pacient stresován tím, že úkol. Splnění i malého cíle může pacienta uspokojit, že je úkol splněn. (Převzato z webu Masarykův onkologický ústav).

Klasická medicína naordinuje jed proti rakovině a tyto následné stavy již nic moc neřeší. Ano na psychické problémy napíšou antidepresiva, když jedny nestačí tak napíšou z klidem další a další. Protože na tuto situaci nemají tabulky a nemají léky na navrácení pacienta ke zdravému stavu. Mě osobně dokonce lékař na onkologii řekl, že za to aby se pacienti cítili dobře je pojišťovna neplatí.

Z pohledu tradiční čínské medicíny máme pro tuto situaci nejen vysvětlení ale i řešení. Víme, že chemoterapie poškozují žaludek, slinivku, slezinu. Podívejte se jaké mentální příznaky jsou charakteristické pro oslabený tento okruh.

Nadbytek energie

Často býváte náladový?
Rychle se vzdáváte?
Hodně nad vším přemýšlíte?
Litujete sami sebe?
Pozorujete u sebe extrémní emocionální reakce?
Jíte hodně, ale jídlo nepřináší žádný požitek?
Tíhnete ke stavu frustrace, protože nepociťujete ve svém životě žádné uspokojení?

Nedostatek energie

Býváte úzkostliví a neklidní?
Trpíte poruchami spánku, protože po nocích přemýšlíte?
Celkově hodně hloubáte? Zabýváte se starými křivdami a situacemi?
Pociťujete silný soucit s ostatními?
Schází vám sebedůvěra?
V životních soubojích radši ustupujete z cesty?

Fyzické projevy nerovnováhy

Oteklé břicho, pocit plnosti a shromažďování vody. Výhřez a ochabnutí těla. Únava, těžké a bolící svaly na nohách a rukou. Slabá koordinace a obtíže s řečí. Oteklá, studená kolena a stehna. Řídká stolice a průjem. Záněty dásní, hrubá a suchá pokožka.Rychle a snadno se vyčerpáte a unavíte, bolesti páteře. Potřebujete hodně klidu, rádi hledáte oporu u jiných lidí. Problémy s močí a vaginálními výměšky. Slabá paměť. Příliš slabá nebo příliš silná chuť k jídlu. Výživové problémy. Odpor k vlhkosti.

Tyto problémy můžete pozorovat ve zvýšené míře hlavně v období přechodu léta do podzimu kdy vládne element země, tedy okruh sleziny a žaludku. Jak vidíme stav našich orgánů ovlivňuje naši psychickou pochodu a naopak. Co pro sebe můžeme udělat? Vždy jsou dvě cesty a já ráda kombinuji obě dohromady. Tedy snažím se méně přemýšlet a více konat, jít do akce. A ta druhá je dopřát svému žaludku a slezině co potřebují, podpořit je vhodnou výživou.